Victoire gearresteerd

Familieadvocaat Jan Hofdijk, vindt dat Nederland niet moet blijven zwijgen maar druk moet uitoefenen op Rwanda om Victoire vrij te krijgen. Luister naar BNR radio. 

See here the last images of Victoire not long before she was arrested. on Wereldomroep (French version). Find here the English version.

Luister naar Met het Oog op Morgen van zaterdag, 16 oktober, waarin dochter Raissa vertelt over haar moeder.

Beluister  Villa VPRO over de belegering van Vicoire. 

Kijk bij weblog Rwanda hoe Victoire wordt belegerd


Lees hier de meest recente berichten over Victoire's arrestatie, proces en gevangenschap

Donderdag 30 december

Rwanda: !4.30 uur Oppositieleider Victoire Ingabire wordt niet op vrije voeten gesteld, ook al was er door de officier van justitie geen verlenging van haar voorlopige hechtenis aangevraagd, zodat zij in feite sinds tweede kerstdag illegaal in de gevangenis verbleef. De rechter oordeelde dat zij niet op borg vrij kon komen. De exacte reden van de weigering is nog niet bekend. Wel bekend is dat president Kagame niet wil dat Vicoire Ingabire vrij komt. Volgens de partij van Ingabire, UDF inkingi, laat deze uitspraak zien dat het justitiële systeem in Rwanda niet onafhankelijk opereert, maar gewoon uitvoert wat de president wil. Nederland heeft de afgelopen jaren veel geld gestoken in de justitiële sector. Zo werd met financiële steun van Nederland een moderne gevangenis gebouwd en kregen rechters een opleiding. Of Nederland volgend jaar deze sector opnieuw steun geeft, is onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. Onder meer Joel Voordewind (CU) en Klaas Dijkhoff (VVD) vinden dat Nederland moet stoppen met het sponsoren van deze sector, juist omdat rechters niet onafhankelijk opereren en een eerlijk proces van bijvoorbeeld Victoire Ingabire bij voorbaat is uitgesloten. 


Dinsdag 28 december

Rwanda, 16.00 uur: Vandaag stond oppositieleider Victoire Ingabire voor de rechter om haar directe vrijlating te eisen. Haar voorlopige hechtenis liep namelijk eerste kerstdag af, en een verlenging is niet gevraagd door de officier van Justitie. Die probeert zijn fout nu goed te maken door het vaststellen van een procesdatum. Echter, dat laat onverlet, dat Ingabire sinds 26 december illegaal gevangen zit. Morgen om twee uur is de uitspraak van de rechter.

Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijsmateriaal verzameld tegen de Rwandese oppostieleider Victoire Ingabire. Hij heeft haar zaak dan ook ingediend bij het hooggerechtshof. Ingabire wordt er onder andere van verdacht een gewapende tak van haar partij te hebben opgericht en banden te hebben met Hutu-rebellen in Oost-Congo. Bewijsmateriaal is echter gemanipuleerd en getuigen zijn onder druk gezet, volgens haar advocaten in Londen en Rwanda.

Maandag 27 december Vanochtend heeft de advocaat van de Rwandese oppositieleider Victoire Ingabire het hof verzocht haar onmiddelijk vrij te laten. Ingabire zit sinds 14 oktober in voorarrest. Haar voorlopige hechtenis liep eerste kerstdag af en er is door het openbaar ministerie geen verlenging aangevraagd. Ook is er nog geen procesdatum vastgesteld. Daarmee ontbreekt een legale basis voor haar gevangenschap , aldus partijsecretaris Sylvain Sibomana. Ingabire wordt beschuldigd van het opzetten van een militaire tak van haar partij, banden met de Hutu-milities van de FDLR in Oost-Congo, divisionisme en andere staatsgevaarlijke activiteiten. Onlangs werd het huis van haar echtgenoot in Zevenhuizen door de Nederlandse politie doorzocht op aanvraag van Rwanda, op zoek naar bewijsmateriaal. Een week eerder besloot het kabinet geen algemene begrotingssteun te verlenen aan datzelfde Rwanda vanwege de geringe politieke ruimte en schendingen van de mensenrechten. Ingabire loopt de kans tot levenslang te worden veroordeeld. Volgens haar Rwandese en Londense advocaten wordt er met het bewijsmateriaal geknoeid en worden getuigen onder druk gezet en gemanipuleerd. Volgens de hoofdofficier van justitie, Ngoga, is er voldoende bewijsmateriaal, maar wacht hij nog op materiaal uit onder meer Nederland en de VS. Duidelijk is echter dat de arrestatie van Ingabire is ingegeven uit politieke motieven. President Paul Kagame is wars van elke oppositie, vindt zichzelf de enige die het land enige toekomst kan bieden en is dan ook bezig met het wijzigen van de grondwet, zodat in 2017, bij nieuwe presidentsverkiezingen, een derde termijn mogelijk wordt. 


Zaterdag 25 december, Kerstmis

Oppositieleider Victoire Ingabire viert vandaag kerstmis in haar cel. Hoewel cel? Ze zit ver weg van de andere gevangenen in een kamer die voorheen door de gevangenispersoneel gebruikt werd als kantoortje. De ramen zijn zwartgeverfd. Ze zit er samen met twee andere vrouwelijke gevangenen, ofwel spionnen. Die houden haar goed in de gaten en geven elk woord en elke beweging door. 

Ingabire mag volgens huis- en parijgenoten Alice en Sylvain alleen haar cel verlaten om het eten te halen dat zij brengen. Dat is tien meter heen en tien meter terug. Buiten komt ze nooit, behalve als ze naar het gerechtshof moet. Een dagelijks portie zon en frisse lucht is er dus niet bij, daardoor heeft ze last van ademhalingsproblemen. Voor de rest is haar lichamelijke conditie goed, aldus haar huisgenoten. Wel wordt ze nog elke week kaalgeschoren, een vernedering die ze lijdzaam ondergaat. 

Ingabire wordt goed bewaakt door maar liefst acht mensen: drie gewapende bewakers in uniform, drie mannen van de Criminal Investigation Department in burger, een vrouwelijke bewaker en een bewaker die aan het hoofd staat van haar bewakers. Ingabire laat zich tot nu toe niet intimideren aldus Alice en Sylvain en roept iedereen op het hoofd koel te houden en sterk te blijven.

Ingabire mag niet schrijven, beschikt niet over een computer, mag geen contact hebben met de andere gevangenen. Ook mag ze geen interviews geven. Zij leeft dus in principe volstrekt geisoleerd. Wel is het haar toegestaan elke vrijdag enkele leden van haar partij te ontvangen. Die komen vanuit het hele land.  

Intussen staan de activiteiten van haar partij UDF Inkingi geheel in het teken van haar detentie. Daarmee bereikt het regime dus wat het wil bereiken. De partij is vleugellam. Dat wordt wellicht nog erger als op 5 januari UDF-penningmeester Alice Muhirwa  en secretaris Sylvain Sibomana, op hun beurt veroordeeld worden tot een gevangenisstraf omdat ze deze zomer deelnamen aan een demonstratie waarvoor geen toestemming was gegeven. "Het is een puur politiek proces, met vervalst bewijsmateriaal", volgens Muhirwa.

Toch geeft de UDF de moed niet op: "Hoewel niemand openlijk het regime zal bekritiseren, kunnen we rekenen op veel aanhang in het hele land, op alle niveaus. Dat zal blijken als wij de bijeenkomst houden die vereist is om als partij te worden ingeschreven. Wij zijn er klaar voor maar krijgen geen toestemming", aldus Sibomana.

Volgens Muhirwa zal Ingabire nooit als vluchteling terugkeren naar Nederland. 'Dat is voor haar ondenkbaar. Maar natuurlijk hoopt ze -ooit- naar Nederland te kunnen voor korte familiebezoeken. Ze mist haar man en kinderen dat spreekt."

Beide UDF-leden vinden het opmerkelijk dat de internationale gemeenschap zo weinig van zich laat horen. "De internationale gemeenschap lijkt haar ogen te sluiten voor de situatie in Rwanda. Ze zou een krachtig signaal moeten afgeven omtrent de mensenrechten en de politieke ruimte." Ingabire is niet de enige die Kerstmis viert in gevangenschap. Onder meer Bernard Ntaganda, van de socialistische partij (PSI) verblijft sinds de zomer in dezelfde gevangenis. Sibomana: "De afgelopen maanden werden gekenmerkt door een nieuwe golf aan arrestaties van politici, journalisten en voormalig regime-getrouwe mensen die kritiek hebben op de gang van zaken in Rwanda."

Hoewel de nabije toekomst er voor de oppositie weinig rooskleurig uitziet, blijven beide UDF-leden standvastig: 'Wij worden continu lastig gevallen door de nationale politie en de inlichtingendienst. Overal in het land worden sympathisanten eveneens onder druk gezet. Maar wij zijn niet van plan te buigen", zegt Muhirwa.

Zij geeft ook de kerstboodschap door van Victoire Ingabire: "Victoire wenst haar man en kinderen, haar familie, vrienden, partijgenoten, sympathisanten in binnen- en buitenland alle geluk, vrede en vrijheid toe.


Vrijdag 17 december Vandaag is opnieuw borg geweigerd. Het betekent dat de Rwandese oppositieleidster Victoire Ingabire kerstmis in de gevangenis moet doorbrengen. Het duurde even voordat zij de uitslag had, er was namelijk geen enkele rechter beschikbaar om het besluit voor te lezen. Uiteindelijk waren het de bewakers die de beslissing van de rechtbank bevestigden. Hoe rechtmatig dit is, moet nog worden uitgezocht. Welke beschuldigingen uiteindelijk bij het proces worden ingebracht is nog steeds niet duidelijk. De aanklacht verandert bij elke zitting, aldus UDF secretaris Sylvain Sibomana. In de oorspronkelijke aanklacht stonden tien beschuldigingen opgesomd; de officier van justitie is nog steeds niet verder gekomen dan het benoemen van zeven punten. 

ingabireDinsdag 14 december 8.00 uur Gisteren was er weer een zitting om te bepalen of de Rwandese oppositieleider Victoire Ingabire  op borgtocht vrij mag. Voor het eerst gaf de officier van justitie toe dat hij volgens de wet, 12 keer verlenging van de voorlopige hechtenis mag vragen en dat hij ook van plan is ze allemaal te gebruiken als dat nodig is. Volgens FDU-secretaris Sylvain Sibomana bracht de zitting niets nieuws. Victoire zit sinds 14 oktober in de gevangenis. Aanstaande vrijdag is de uitspraak. 

Vrijdag 10 december 11.00 uur: Zorgelijke ontwikkeling rondom oppositieleder Victoire Ingabire. Zij heeft geen toestemming meer om onder vier ogen met haar advocaat te overleggen. Volgens een woordvoerder van haar partij, UDF Inkingi, zegt het gevangenispersoneel tot deze maatregel te zijn overgegaan, omdat ze willen voorkomen dat de buitenwereld verder weet onder welke omstandigheden ze gevangen zit. Dit zou betekenen dat Victoire alleen nog met haar advocaat kan praten in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Criminal Investigation Department of vertegenwoordigers van de Militaire Inlichtingendienst. Een goede voorbereiding van haar proces wordt daarmee onmogelijk gemaakt.


Gevangenis 1930

    image:

Donderdag 9 december 

Deze week zou wederom een ziting zijn om te bepalen of oppositieleidster Victoire Ingabire op borgtocht vrij mag. Die zitting is echter verschoven naar aanstaande maandagochtend. Om 8.00 uur staat Victoire voor de zoveelste keer voor de rechter. Borg is al drie keer eerder geweigerd. Waarschijnlijk produceert het Openbaar Ministerie 'nieuw bewijsmateriaal', waardoor Victoire opnieuw terug zal moeten naar haar cel.


Zaterdag 4 december Gisteren mocht een groep van 30 mensen de Rwandese oppositieleider Victoire Ingabire vijf minuten bezoeken. Volgens UDF-secretaris Sylvain Sibomana is Victoire afgelopen week weer verhoord en is er een nieuwe aanklacht tegen haar ingebracht, ze zou een gevaar zijn voor de souvereiniteit van Rwanda. Haar advocaat is gevraagd een 11-tal speeches en publicaties van Victoire te overhandigen. Volgens Sibomana zitten er in Gisenyi negen ' gevangenen die belastende verklaringen hebben afgelegd en wordt een volgende kroongetuige, een ex sergeant van de Hutu rebellen FDLR, in stelling gebracht. Het zou gaan om wapensmokkel en granaataanvallen. Ook een verklaring van de voormalige kok van Victoire wordtgebruikt om aan te tonen dat de afwatering in de tuin beslist wel een militaire bunker was. Sibomana baseert zich op bronnen binnen de militaire inlichtendienst

Vrijdag 26 november 14.15 uur: Zojuist werd bekend dat het voorarrest van Victoire met weer 30 dagen is verlengd. Natuurlijk gaat ze in beroep; deze zitting vindt de eerste week van december plaats. Na de uitspraak werd ze direct teruggebracht naar de gevangenis. Volgens haar medewerkers blijft ze strijdbaar.

Een interessant artikel van Amerikaanse Rwandakenner David Barouski. Hij legt uit hoe de samenzwering tegen onder meer de Rwandese oppositieleider Victoire Ingabire er uit ziet. Lees hier. Hij baseert zich onder meer op de Rwandese journalist in ballingschap Bosco Gasasira, die zich op zijn beurt weer baseert op een bron uit de Militaire Inlichtingendienst.

Vandaag dus om 10.00 uur onze tijd valt de beslissing van de rechter. De kans dat Victoire op borgtocht vrij komt is niet groot. Het openbaar ministerie zal alle tijd die ze mogelijkerwijs bij elkaar kan sprokkelen willen benutten, om nieuwe 'bewijzen' te verzamelen.

Donderdag 25 november 13.30 uur Vanochtend was er weer een zitting om te zien of het voorarrest van Victoire moet worden verlengd. Vanzelfsprekend vroeg de Officier van Justitie om een verlening. Hij verwees naar emails, nieuwe getuigen en contacten met de Rwandese ambassade in Zwitserland. Morgenochtend beslist de rechter of Victoire in voorlopige hechtenis blijft of dat ze op borg naar huis mag.

Donderdag 25 november 7.00 uur Eergisteren werd oppositieleidster Victoire Ingabire zonder waarschuwing vooraf, vanuit de gevangenis naar de rechtbank gebracht. Zelfs haar advocaten waren niet geïnformeerd. Wat precies de bedoeling was, is niet helder. Gisteren kreeg haar Rwandese advocaat via de telefoon te horen dat de nieuwe zitting vandaag om 8.00 uur zou zijn, niet morgen, zoals eerder afgesproken. Volgens haar medewerkers heeft het Openbaar MInisterie nog steeds onvoldoende bewijs. Daarom richten ze nu de pijlen op andere leden van de oppositie. Twee mensen in het bijzonder hebben de aandacht van het OM. Van hen is sinds augustus weinig meer vernomen en medewerkers van Victoire zijn bang dat zij valse getuigenissen zullen afleggen. Het gaat om een lid van het UDF, de partij van Victoire, en een lid van de socialistische partij, een andere oppositiepartij in Rwanda.  Deze partij wordt geleid door Bernard Ntaganda, hij zit sinds juli in de gevangenis. 

Woensdag 24 november Onze kamerleden Joel Voordewind en Klaas Dijkhoff hebben zich de gram van 'Pravda' New Times op de hals gehaald. Lees het hier Ook Belgische parlementariers maken zich zorgen. Zo dringt Sabine De Bethune (Christendemocratisch & Vlaams) er bij haar minister op aan het dossier Ingabire op te voet te blijven volgen. Als voorzitter van de EU is Belgie op dit moment hét land om met Rwanda in debat te gaan en de mensenrechtensituatie in de gaten te houden. Overigens bleek er een gerucht de ronde te doen dat Belgie Victoire naar hun land zou overbrengen. Dat gerucht is niet meer dan een gerucht, zegt minister Steven Vanackere. Lees hier de antwoorden op haar kamervragen.

Eind deze week wordt het weer spannend voor de Rwandese oppositieleidster Victoire. Is er geen nieuw 'bewijsmateriaal', dan blijft haar dossier waar het is en kan er weer borgtocht worden aangevraagd. Verhuist haar dossier naar het tribunaal, dan betekent het dat er nieuw materiaal is toegevoegd en volgt haar proces. Officieel zou dat dan binnen 30 dagen moeten gebeuren, maar er zijn altijd mogelijkheden om die termijn te verlengen. 

Victoire zit nog steeds in de gevangenis. Ze heeft een aparte cel en dankzij een doktersverklaring krijgt ze eten dat door haar medewerkers is klaargemaakt. Haar steuncomité in Brussel kwam dit weekend bij elkaar om te laten zien dat zij volledig achter Victoire staan en om zich te beraden over de te volgen strategie. Het steuncomité wijst op het VN-rapport dat in oktober werd gepresenteerd en vindt dat de verdachten zich voor een rechter moeten verantwoorden. Hetzij voor het straftribunaal in Arusha, hetzij voor het internationaal strafhof in Den Haag.


Maandag 8 november 

16.30 uur   De hoorzitting was om 15.00 uur afgelopen. Aanstaande vrijdag om 15.00 uur maakt de rechter zijn besluit bekend of Victoire Ingabire op borgtocht vrij komt.

13.00 uur  Op Facebook van Victoire staat te lezen dat de zitting begon om 8.00 uur en nog steeds in volle gang is. Bijzonder opmerkelijk: de kroongetuige verschijnt vandaag niet, omdat hij zijn aanvraag tot borg heeft ingetrokken. Volgens de advocaten van Victoire is er geknoeid met bewijs. Zo zijn sommige emails veranderd en geprint vijf dagen na haar arrestatie. Die kunnen dus nooit de aanleiding zijn geweest voor haar arrestatie. En anders dan de officier van justitie eerder beweerde is de kroongetuige op dezelfde dag gearresteerd als Victoire, namelijk de 14de. Niet een dag of een paar dagen eerder.

7.00 uur   Vandaag is er een zitting om te bepalen of Rwandees oppositieleidster Victoire Ingabire op borgtocht vrij komt. Victoire wordt vandaag niet alleen bijgestaan door haar Rwandese advocaat, maar ook door een tweetal Engelse advocaten. Victoire zit sinds haar arrestatie op 14 oktober vast. 

Morgen bezoekt een delegatie van Rwandese parlementariers de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Aan het hoofd van de delegatie staat Aloisea Inyumba. Een politiek zwaargewicht. Zij is een van de historische leiders van de RPF en staat dicht bij president Kagame. 

Zondag 7 november 

Gisteren, vroeg in de avond, is het huis van Victoire opnieuw doorzocht, zo meldt Sylvain, de secretaris van de UDF, die ook bij haar in huis woont. Wederom werd er geen huiszoekingsbevel getoond. Alleen het huishoudelijk personeel was aanwezig. 

Aanstaande dinsdag komt een delegatie van Rwandese parlementsleden op bezoek bij de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Het valt te verwachten dat ook de situatie van Victoire wordt besproken. De delegatie wordt geleid door een stevige mevrouw. Zij is intelligent, houdt een goed verhaal, is een van de historische leiders van de RPF en staat dicht bij Kagame. 

Donderdag 4 november Gistermiddag is opnieuw het huis van Victoire van onder tot boven doorzocht. Uiteindelijk werd een nabijgelegen riolering met afwateringsputje minitieus bekeken. Daarvan werden tekeningen en foto's gemaakt. Om alles mooi af te ronden werden de naaste medewerkers van Victoire meegenomen voor verhoor. Zij werden rond middernacht weer vrijgelaten. Volgens de UDF, de politieke partij van Victoire, zijn er plannen om Victoire te vermoorden; zij zeggen hun informatie te hebben van de Rwandese inlichtingendienst.

Woensdag 3 november Jan Hofdijk, de Nederlandse advocaat van Victoire, vindt dat Nederland te weinig voor haar doet. Met name de ambassade houdt zich veel te stil, vindt hij. Lees het hier.

Wel zijn politici actief: Klaas Dijkhoff (VVD) en Arjan el Fassed (Groen Links) hebben vragen gesteld. Ook Henk Jan Ormel (CDA) en Joel Voordewind van de Christen Unie houden zich bezig met Victoire. Zo wil Voordewind dat de begrotingssteun wordt gestopt voor Rwanda.

Dinsdag 2 november Even geen actueel nieuws van het Victoire-front. Lees ANP bericht van heden, waar goede vriend Jan Hofdijk, advocaat van Ingabire, vertelt hoe het zit.

Vrij Nederland van morgen, zal ook aandacht aan Victoire besteden.

Inmiddels zijn in Nederland politici actief. Klaas Dijkhoff (VVD) en Arjan el Fassed (Groen Links) hebben vragen gesteld. Binnen een week moet er antwoord zijn. Ook Henk Jan Ormel (CDA) en Joel Voordewind van de Christen Unie houden zich bezig met Victoire. Zo wil Voordewind dat de begrotingssteun wordt gestopt voor Rwanda.

Maandag 1 november Vandaag zou er een zitting zijn om te bepalen of de Rwandese oppositieleidster Victoire Ingabire op borgtocht vrij mag. De zitting is een week uitgesteld. Ondertussen worden medewerkers onder druk gezet om te 'bekennen'. Volgens bronnen in Kigali is Rwanda bezig met een propaganda-tournee in De Verenigde Staten en Europa voor haar beleid om mensen die het regime verdenkt van divisionisme, terrorisme en genocidaire ideologie achter slot en grendel te zetten. Volgens dezelfde bronnen wijst alles op een lange gevangenschap voor Victoire; politie en het justitieel apparaat worden bemand door mensen die lid zijn van de RPF, de partij van president Paul Kagame. 

Haar naaste medewerkers bevestigen dat Victoire zich sterk houdt in de gevangenis en de moed niet laat zakken. Ze kreeg vorige week het eten van haar medewerkers, vanaf deze week is er een doktersverklaring nodig. Een dokter die deze verklaring wil afgeven, is nog niet gevonden....

Inmiddels zijn er in verschillende landen initatieven om Victoire weer vrij te krijgen. Zo waren er demonstraties in Londen, Den Haag en Brussel en circuleren er verschillende petities.

Zaterdag 30 oktober Sinds ze in gevangenis 1930 zit, mag Victoire elke dag bezoek ontvangen. Volgens haar naaste medewerkers houdt ze zich sterk. De Rwandezen zelf weten nauwelijks iets af van de gevangenschap van Victoire. De media berichten er niet over. Slechts de Engelstalige New Times schrijft af en toe over Victoire en niet in positieve zin. 

Tijdens de huiszoeking afgelopen donderdag is er niets gevonden. Wel zijn twee laptops meegenomen. Victoires medewerkers zijn bang dat er met de emailcorrespondentie geknoeid gaat worden, om zo het bewijs te leveren van haar terroristische en staatsgevaarlijke activiteiten. 

Maandag is er een nieuwe zitting om te bepalen of ze op borgtocht vrij mag.

Vrijdag 29 oktober Gister is Victoirs huis doorzocht. Volgens naaste medewerkers zonder dat er sprake was van een huiszoekingsbevel. Het ging er niet zachtzinnig aan toe. De kans is groot dat er belastend materiaal is 'gevonden', iets waarvoor ze altijd bang is geweest.  Victoire zit sinds eergisteren in de beruchte (overvolle) gevangenis 1930. Volgens een bericht op haar facebook is ze kaalgeschoren. Waarschijnlijk wordt ze vandaag overgebracht naar een andere gevangenis. Daar kan ze bezoek ontvangen. Er is een nieuwe zitting vastgesteld waarop bepaald wordt of ze op brogtocht vrij kan komen. De zitting is aangevraagd door de advocaat van Victoire, omdat haar gevangenschap onrechtmatig is.

Inmiddels zijn in Nederland politici actief. Klaas Dijkhoff (VVD) en Arjan el Fassed (Groen Links) hebben vragen gesteld. Binnen een week moet er antwoord zijn. Ook Joel Voordewind van de Christen Unie houdt zich bezig met Victoire.

Woensdag 27 oktober Victoire is nu bijna twee weken gevangen en daar zal waarschijnlijk geen einde aan voorlopig. Gisteren heeft de rechter geweigerd haar op borgtocht vrij te laten.

Dinsdag 26 oktobeTwaalfde dag van Victoires gevangenschap. Vandaag krijgt ze rond drie uur te horen of ze op borgtocht naar huis mag. Volgens 'his masters voice' dagblad de New Times is er inmiddels genoeg bewijs verzameld. Ze zou een gevaar zijn voor de staatsveiligheid omdat ze bezig is met het oprichten van een terroristische organisatie, de Coalition of Democratic Forces. Dit zou de militaire tak van haar partij FDU zijn. Tot vorige week had niemand van deze groepering gehoord. De beschuldigingen zijn op zich niet nieuw. Ook niet de beschuldiging van het oprichten van een terroristische organisatie. In april werd Victoire eerder gearresteerd op deze beschuldigingen en bewijzen. Nieuw is de kroongetuige die volgens het regime bij de grens werd gearresteerd, terwijl hij wapens probeerde te kopen voor Victoire. Victoire heeft vanaf het begin van haar voorzitterschap van het UDF verkondigd de problemen in Rwanda op een vreedzame manier te willen oplossen. 

Maandag 25 oktober

Elfde dag van Victoires gevangenschap. Vandaag wordt ze voorgeleid en krijgt ze te horen of ze op borgtocht naar huis mag. Volgens 'his masters voice' dagblad de New Times is er inmiddels genoeg bewijs verzameld. Ze zou een gevaar zijn voor de staatsveiligheid omdat ze bezig is met het oprichten van een terroristische organisatie, de Coalition of Democratic Forces. Dit zou de militaire tak van haar partij FDU zijn. Tot vorige week had niemand echter van deze groepering gehoord. Victoire heeft vanaf het begin van haar voorzitterschap van het UDF verkondigd de problemen in Rwanda op een vreedzame manier te willen oplossen. 

Zaterdag 23 oktober Negende dag van Victoires gevangenschap. Het ziet er naar uit dat ze -eindelijk- maandag voor de rechter moet verschijnen. Dan wordt bepaald of ze op brogtocht vrij kan komen. Tot nu toe is ze bijna dagelijks verhoord door het Openbaar Ministerie. Zo werd ze gister geconfronteerd met de verklaringen van kroongetuige major Vital Uwumuremyi. Beiden worden ervan beschuldig een terroristische organisatie op te zetten. Uwuremyi zou opdracht hebben van Victoire wapens te kopen voor een organisatie die zich Coalition of Democratic Forces (CDF) noemt. Het is voor het eerst dat de naam van deze coalitie genoemd wordt. De kroongetuige, ex FDLR (rebellengroep in Oost-Congo) blijkt de afgelopen jaren veel namen te hebben gebruikt. De oppositie zegt dat het regime hem gebruikt om Victoire vals te beschuldigen. 

Vrijdag 22 oktober Achtste dag van Victoires gevangenschap. Ze is gister weer lang ondervraagd. Haar omstandigheden in de gevangenis (geboeid, geen matras, geen bezoek) zijn volgens Human Rights Watch gebruikelijk voor politieke gevangenen in Rwanda. Victoire deelt haar angst voor vergiftiging met Bernard Ntaganda, de leider van de socialistische partij (PSI) die sinds juni in de gevangenis zit. Hij is zeer verzwakt onder meer omdat hij het gevangenisvoedsel weigerde te eten. Hij was ervan overtuigd dat hij werd vergiftigd.

En om verder op te vrolijken hedenochtend: De volgende dorpen in Walikale en Masisi (Noord-Kivu) zijn aangevallen en geplunderd: Kinyumba, Ngundi, Kishee, Kinyaongo, Lwibo, Buboa, Butsindo, Kilambo, Lukweti, Kabiritsi, Bulewa, Mandimu, Misheeshe, Maniema, Mutongo, Muirya, Limangi, Robe, Kyabura, Misau, Matembe, Katiri, Muroba, Kiarachi, Kalambairo, Itondo, Kaseke, Misoke, Burumbi, Rungoma, Buetsi, Bwendero, Buchira, Buhato, Bukala, Bubolwa, Buseremara, Bwambira, Ndurumo,

Het moorden gebeurt in alle stilte omdat alle hulpverleners het gebied hebben verlaten. De lokale mensenrechtenorganisaties smeken Human Rights Watch etcetera om terug te keren in het gebied. VN-macht Monusco is er wel. Volgens de lokale organisaties kijken ze slechts toe hoe de dorpen worden uitgemoord.

Donderdag 21 oktober Zevende dag van Victoires gevangenschap. Volgens haar medewerkers ziet Victoire er niet goed uit. Ze is gisteren lang ondervraagd op de rechtbank, zo'n zeven uur. Ze werd gebracht in een open pick-up (het is het regenseizoen in Rwanda). Vandaag moet ze weer voor de rechtbank verschijnen. 


Woensdag 20 oktober Dit wordt de zesde dag van Victoires gevangenschap. Haar gezondheid gaat achteruit. Gisternacht, midden in de nacht (!) heeft een arts haar conditie onderzocht. Gister zou ze weer ondervraagd worden door het Opnebaar Ministerie, maar dat ging niet door vanwege te lage bloeddruk, vertelde een poltiiewoordvoerder. Het lijkt een vertragingstaktiek: door ondervraging uit te stellen, wordt haar gevangenschap verlengd. 

Oud-premier Tony Blair is al een paar dagen in Rwanda. Hij is adviseur van Kagame. Blair trekt zich dus niets aan van het politieke klimaat in het land. Hij sancioneert door zijn bezoek zelfs de arrestatie van Victoire.

Dinsdag 19 oktobeVictoire zit nog steeds in een politiecel. Ze is gister voorgeleid en geconfronteerd met de kroongetuige. Het was een besloten bijeenkomst; wat er precies is gebeurd is dus onbekend. Vanochtend heeft zij weer een gesprek met de procureur. De omstandigheden zijn iets verbeterd: zij krijgt eten en drinken en is niet meer geboeid. 

Maandag 18 oktober

13.30 uur Victoire is deze morgen voorgeleid. Dit is verplicht binnen 72 uur na een arrestatie. 

7.00 uur:   Victoire nog steeds in gevangenis onder erbarmelijke omstandigheden: geen eten, geen drinken, geen matras, geboeid, geen bezoek. Vandaag moet ze voorkomen. Vanochtend om 11.00 uur gaat Raissa met haar vrienden opnieuw de Rwandese ambassade bezetten. De ambassadrice zou bemiddelen in een telefoontje met haar moeder dit weekend, maar daar is niets van terechtgekomen. 

Nederland doet (nog) niets voor Victoire. Omdat zij een Rwandees paspoort heeft, wordt het gezien als een interne kwestie, zo meldt de Nederlandse ambassadeur in Kigali Frans Makken. Victoire heeft 16 jaar in Nederland gewoond. 

Saturday 16 oct 16.00 hrs The situation of Victoire in prison remains bad: she is denied clothing and a matress and is handcuffed all the time. The Red Cross was denied access this morning.

10.00 hrs According to sources in Kigali, Victoire refuses all water and food, because she's afraid of poison. She can only drink from sealed waterbottles and eat canned food. Friends who brought her reliable food and water yesterday were refused.

I spoke to her lawyer yesterday. Apparently she will see a judge on monday. Her lawyer could'nt say if she would be released after her appearance in court.

Victoire Ingabire is the second opposition leader in jail. Bernard Ntaganda from the socialist party Imberakuri (PSI), is in jail since june. He is gravely ill after a  hungerstrike, because of ill treatment and bad conditions in prison. 

Friday 15 oct. 19.45 hrs. Daughter Raissa, familiy and friends were removed from the Rwandese embassy by the police. They occupied the embassy since ten this morning, demanding the release of Victoire and a telephonecall with Raissa and Victoire. The ambassador promised to do her best, but did not succeed. She promised however, if during the weekend, no contact was established, Raissa and her friends can return to the embassy monday morning, to continue their occupation.

Read more

Friday 15th october

16.30 hrs. According to the New Times (pro-president Kagame), two former FDLR-leaders admitted having worked with Victoire and Paul Rusasebagina (Hotel Rwanda), to form a rebel group. Their statement was one of the reasons for her arrest in april. This accusation is also pure nonsense. 

10.00 hrs Daughter Raissa visits the ambassador of Rwanda in The Hague. She wants to know what happend to her mother Victoire.

7.00 hrs: Victoire Ingabire is still under arrest. Victoire is transferred to Kicukiro police cell. She was interrogated on her alledged connections with FDLR and the unknown Coalition of Democratic Forces (CDF), wich is purported to be the military wing of UDF.

Apparently a major Uwumuremyi, ex FDLR-leader, accuses her of having ties with this Hutu-rebel group. Uwumuremyi himself was arrested wednesday at the Rwandese/ Congolese border. According to the police he was recruiting soldiers for CDF.

Anyone who knows Victoire, knows this allegations are pure nonsense. Evidence is fabricated to neutralize Victoire and her party UDF.  

Since yesterday evening, no communication is possible with the treasurer and secretary who live with Victoire in the same house. 

The New Times 15/10:

“Police confirms the arrest of Uwumuremyi on October 13 on charges of forming a terrorist organization known as Coalition of Democratic Forces (CDF) which is a military wing of the FDU-Inkingi,” a statement released by Police Spokesperson, Eric Kayiranga, reads.

“The charges include buying and distributing arms and ammunitions to the terrorist organization; and threatening national security and public order. Major Uwumuremyi was arrested as he attempted to sneak across the border to the DRC at La Corniche border post travelling on a Congolese document with fake identification,” it adds.

Thursday 14 oct.    13.45 hrsVictoire Ingabire was arrested round 13.15 hrs. Ingabire is leader of the opposition in Rwanda, and president of UDF. Her arrest was confirmed by Alice Muhirwa, treasurer of UDF. Alice lives in the same house as Victoire. Why Ingabire was arrested is not known. Ingabire was first arrested in april this year,after accusations of divisionism, terrorism and genocide ideology. Since then she awaits her trial and was forbidden to leave Kigali. 

According to the husband of Ingabire, this behavior is typical of the regime: first take action (this weekend her house was surrounded by police and soldiers), then wait for a reaction from abroad, and then make the arrest.