IND verliest voor het eerst bij de rechter

Vrijdag 10 juli 2015

Rechter vindt bewijs volstrekt onvoldoende

Voor het eerst is een genocide- beroepszaak zeer overtuigend gewonnen: de rechter vindt dat alle beschuldigingen van de IND onvoldoende zijn onderbouwd. In feite maakt de beroepsrechter gehakt van de IND en de eerdere uitspraak van de rechter die meeging met de IND. 

Belangrijk is ook wat de rechter zegt over het Individueel Ambtsbericht. Dat wordt niet meer gezien als DE WAARHEID, maar de rechter zegt: '… de onderzoeksresultaten … onvoldoende deugdelijk gemotiveerd ….' 

Het is een belangrijke uitspraak die gevolgen kan hebben voor iedereen die beschuldigd wordt in Nederland van genocide. Voor de betrokkene geldt dat hij het Nederlanderschap weer terugkrijgt.

Zodra ik toestemming heb om de uitspraak integraal te linken, zal ik dat beslist doen op deze pagina's. Het is interessant leesvoer!

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7860&KEYBORD=HODIJK