Ik wil Jean Claude interviewen: kort geding


Sprookjes

Woensdag 16 april 2014 

16.00 uur: kort geding heb ik verloren.

Zie dit persbericht van de NVJ.

8.00 uur


Dinsdag 1 april 2014

KORT GEDING GAAT DOOR. AANSTAANDE VRIJDAG, 12.00 UUR, RECHTBANK DEN HAAG. zie persbericht.

Maandag 31 maart 2014

zoetermeergevangenis.jpg

12.00 uur

Beklagcommissie gevangenis: INTERVIEW TEN ONRECHTE GEWEIGERD

Er dient niet alleen een kort geding vanwege de beslissing van de directie, ook Iyamuremye maakte bezwaar bij de beklagcommissie van de gevangenis. 

Zojuist de uitspraak van de beklagcommissie ontvangen. De directie van de gevangenis heeft ten onrechte het interview geweigerd! Wel moet ik voorzichtig zijn met een 'hoera',  een beslissing van de directie valt niet voor 7 april te verwachten, dus het kort geding moet gewoon doorgaan. De commissie was de oren van de gevangenisdirectie: Op geen enkele manier wordt aannemelijk dat door een artikel de nabestaanden van de genocide de openbare orde en de goede zeden in gevaar worden gebracht. Dat rwanda een andere regelgeving heeft dan die van Nederland is begrijpelijk, maar de directeur moet een beslissing nemen op basis van het Nederlandse recht. Ook heeft de directie niet overwogen voorwaarden te stellen aan het interview. 

8.00 uur

Interview geweigerd: kort geding

Omdat Nederland toestemming vroeg aan Rwanda, mag ik geen interview houden met Jean Claude Iyamuremye. Sterker nog, Rwanda zegt dat de betrekkingen met Nederland wel eens onder druk zouden kunnen komen, als ik dat interview toch zou houden. De van genocide beschuldigde jonge Rwandees (37) wacht in een Zoetermeerse gevangenis of hij kan worden uitgezet. De Hoge Raad moet nu in cassatie (een soort hoger beroep) beslissen, nadat een rechter in december oordeelde dat hij in Rwanda een eerlijk proces zou krijgen en dus kon worden uitgezet.  Ik heb al eerder geschreven hoe hilarisch moeizaam mijn aanvraag tot een interview ging.

De aardige woordvoerder bij wie ik uiteindelijk terechtkwam, liet mij na een week weten, dat het interview geweigerd werd. Het zou weleens te belastend kunnen zijn voor de genocide slachtoffers. Ook was niet duidelijk welke invloed mijn interview zou hebben op een eventueel proces van jean Claude in Rwanda. 

Ik ontplofte bijna. Wat een onzin. Alsof ze in Rwanda Nederlandse bladen lazen. Trouwens alle internationale media zouden rond die tijd berichten over de genocide, die was immers twintig jaar geleden begonnen op 6 april. En wat nou invloed op een proces? In Rwanda ging toch alles eerlijk en transparant er aan toe? Dus hoe zou een simpel interview van invloed kunnen zijn?

Ik nam contact op met de mijn beroepsgroep, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ook zij vonden de weigergronden opmerkelijk en schreven een uitgebreide brief aan de directeur van de gevangenis in Zoetermeer, waarin werd uitgelegd waarom een interview met Jean Claude belangrijk was. Na een week ontvingen we een uitgebreide brief waarin het interview opnieuw werd geweigerd. 

De motivering was nog opmerkelijker dan de eerste keer. De betrekkingen tussen Nederland en Rwanda zouden wel eens geschaad kunnen worden als ik het interview zou houden. Nederland had namelijk keurig aan Rwanda gevraagd hoe zij dacht over een interview met Iyamuremye, zo stond in de brief van het ministerie van Justitie te lezen. Daarnaast was mijn artikel een gevaar voor de openbare orde en goede zeden in Rwanda. Ik rolde lachend onder tafel. Klinkklare nonsens.

Zou een simpel artikel van een sappelende freelancer de betrekkingen schaden? Hier was iets heel anders aan de hand. Maar wat? Waarom vraagt Nederland toestemming aan Rwanda? 

Ik rook een rat. En het was niet voor de eerste keer. Weer zag ik hoe nauw de banden waren tussen beide ministeries van Justitie. Niet verwonderlijk na de jarenlange samenwerking om het rechtssysteem in Rwanda te verbeteren. Maar wat heeft die intieme relatie voor invloed op de genocide-dossiers in Nederland. Wat betekent dit voor een eerlijk proces in Rwanda van degenen die worden uitgezet?

Ook de NVJ vond de weigergronden geen hout snijden en we besloten een kort geding aan te spannen. Dat dient aanstaande vrijdag, 4 april, 12.00 uur bij de Haagse rechtbank.