Klachtbrief huiszoeking Zevenhuizen

Aan de Rechtbank Rotterdam,

tav de Edelachtbare Coordinerend Rechter Commissaris en de Hoofdofficier van Justitie


14 december 2010                        Inzake: Huiszoeking Victoire Ingabire Umuhoza.

 

 

Edelachtbaren !

Mevrouw Victoire Ingabire Umuhoza en haar echtgenoot Lin Muyizere hebben mij gevraagd hun belangen te behartigen en zo nodig in rechte bij te staan.

In die hoedanigheid maak ik bij u ernstig bezwaar tegen de huiszoeking bij mijn cliënten in Zevenhuizen afgelopen maandag.

Mijn kantoorgenoot mr. Rob Heemskerk heeft bij de bevoegde autoriteit het dossier opgevraagd, in dat dossier/ die zaak zullen wij beiden optreden.

In deze kwestie werk ik ook samen met de politiek die uw minister zal bevragen over de (politieke) aansturing in deze zaak.

De feiten; de huiszoeking vond plaats rond zeven uur in de morgen van maandag 13 december. Het aanbellen was langdurig, er werd op de deur geslagen en met de brievenbus geklepperd. De negen (!) bewapende agenten hadden er kennelijk echt zin in. Lin opende de deur en werd uit de deuropening weggeduwd door iemand die zich uitgaf voor officier van justitie, althans hij hield een pasje omhoog. Er was geen mogelijkheid om de toegang te weigeren. De mannen waren ruw in de omgang en beveelden de nog slapende moeder van Victoire en het achtjarig zoontje Rist wakker te maken. Toen Lin zulks op beleefde wijze wilde doen werd hij overruled door één van de mannen die toen zelf deze personen ruw wekte.

Zowel de moeder van Victoire als de achtjarige zoon Rist moesten zich in het bijzijn van de mannelijke agenten uit en aankleden. KLACHT : Hier is sprake van inbreuk op de lichamelijke integriteit.

Lin kreeg geen gelegenheid om zijn advocaat of de wijkagent te bellen. Zoals U behoorde te weten staat het gezin vanwege bedreigingen uit Rwanda onder bijzonder toezicht van tenminste de politie te Zevenhuizen.

Gezien de dreigende (en reeds gepleegde) aanslagen op het leven van Paul Rusesabagina  (Manager van Hotel Rwanda) in België, was extra waakzaamheid voor het gezin van Ingabire geboden. KLACHT: Er is door de verantwoordelijke(n)  verzuimd contact op te nemen met degene die de veiligheid van het gezin borgden.

De dienstdoende rechter-commissaris kwam een uur later en LIET LIN GEEN VERLOF TOT HUISZOEKING ZIEN. KLACHT : het niet tonen is een klacht en ook het  jokken in de media dat zulks wel gebeurd zou zijn..

Er is van alles meegenomen, een computer , papieren. KLACHT: er is geen lijst overhandigd van goederen die zijn meegenomen.

Lin mist bovendien een volle fles eau de toilette van het merk HUGO en driehonderd euro KLACHT/ aangifte van diefstal door ambtenaar in functie gepleegd.

 Lin heeft zich ondanks het intimiderend optreden als een heer gedragen en heeft het volkje koffie gemaakt en geschonken.

Het feit dat mijn cliënten (die niet alleen vluchteling zijn, maar ook bedreigd worden door de Rwandese overheid) (hetgeen door de Nederlandse overheid erkend wordt) op deze lompe wijze werden bejegend en nota bene op verzoek van een man (Kagame) die al jaren gezocht wordt door het ICC wegens het doden van tenminste zes miljoen mensen, vervult me met diepe schaamte.

Ik verwacht van u een helder en afdoend antwoord op genoemde gang van zaken,

                                                                                                

Met eerbied,

 

Jan Hofdijk

 


Anneke Verbraeken is in Den Haag. Contact: andrajour@yahoo.fr